Vattenbrunnar med fast pris och tillrinningsgaranti

Vi levererar oftast dricksvattenbrunnar komplett med lämplig pump och automatik.

När vi fått kontakt och kunden anser offert intressant träffas vi på platsen för att komma överens om brunnens placering.

Vi har utrustning att scanna till 150 m djup för att se vattenförekomst.

Våra dricksvattenbrunnar är 5″ i diameter, dvs foderrör 168.3 m med berghål 140 mm.

 För att öka tillrinningen kan vi trycka brunnen, med egen spolbil, alt. spränga brunnen traditionellt med dynamit.

Vattenkvaliten är för oss svårare att lämna garanti på. Grundvattnet på din specifika plats är det den är.

Du kan anlita oss för brunnsservice samt att vi även renoverar brunnar, spolar o tvättar ur, tätar vid behov.

Vi installerar/byter pumpanläggningar och utför provpumpning! Utöver detta kan du anlita oss när du ska installera bergvärme!

Jk Brunnsborrning hjälper dig med borrning för bergvärme!

Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) rekommenderar att åtminstone tvätta/spola brunnen vart 4 – 7:e år. Speciellt brunnar som inte används kontinuerligt, sommarboenden t ex.

 

Ett klick från en offert!

 


JK Brunnsborrning – Certifierad brunnsborrare(Sitac/RISE nr SC0974-09, Joel Keinänen)
Certifierad brunnsborrare JK Brunnsborrning är certifierade av RISE/Sitac vilket betyder att vi kan påvisa erfarenhet, genomgångna utbildningar och att vi är försäkrade mm. Efter borrning utfärdar vi ett brunnsborrningsprotokoll så att brunnen registreras på SGU och kunden får en kopia.

 

Bra länkar om brunnar

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) om spolning av brunn:

SGU:s rekommendation för bergborrade brunnar

Länk till Livsmedelsverkets broschyr:

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten

Länk till Livsmedelsverkets broschyr:

Sköt om din brunn för bra dricksvatten