Vattenbrunnar med fast pris och tillrinningsgaranti

Våra utförda arbeten och levererade produkter uppfyller alltid gällande norm, t ex Normbrunn -16 som nu är det grundläggande normverket.

Vi kallar 5″ brunn för standardbrunn. Därifrån kan vi gå upp i diameter om behovet och önskemålet väntas vara större. Vi kan öka på tillrinningen med bl a genom att hydrauliskt ”trycka” brunnen, ett modernare sätt att ”spränga” brunnen. Detta gör vi med egen spolbil.

Vattenkvaliten är för oss svårare att lämna garanti på. Grundvattnet på din specifika plats är det den är.

Du kan anlita oss för brunnsservice samt att vi även renoverar brunnar, spolar o tvättar ur, tätar vid behov.

Vi installerar/byter pumpanläggningar och utför provpumpning! Utöver detta kan du anlita oss när du ska installera bergvärme!

Jk Brunnsborrning hjälper dig med borrning för bergvärme!

Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) rekommenderar att åtminstone tvätta/spola brunnen vart 4 – 7:e år. Speciellt brunnar som inte används kontinuerligt, sommarboenden t ex.

Bra länkar om brunnar

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) om spolning av brunn:

SGU:s rekommendation för bergborrade brunnar

Länk till Livsmedelsverkets broschyr:

Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten

Länk till Livsmedelsverkets broschyr:

Sköt om din brunn för bra dricksvatten
Ett klick från en offert!

Infofilm från SGU om dricksvattenbrunnar: 
JK Brunnsborrning – Certifierad brunnsborrare(Sitac/RISE nr SC0974-09, Joel Keinänen)
Certifierad brunnsborrare JK Brunnsborrning är certifierade av RISE/Sitac vilket betyder att vi kan påvisa erfarenhet, genomgångna utbildningar och att vi är försäkrade mm. Efter borrning utfärdar vi ett brunnsborrningsprotokoll så att brunnen registreras på SGU och kunden får en kopia.