Vissa kommuner eller områden är även dricksvattenbrunnar tillståndspliktiga i enlighet med kommunens lokala föreskrifter för att skydda grundvattentillgången.
Tillståndet kan gälla med krav på grundvattenutredning alt provpumpning som ska utföras av Geohydrolog eller motsvarande sakkunnig.

Vi har god kontakt med kommunernas tillståndsavdelningar i våran region och vi har utfört många brunnar med tillhörande utredningar med godkända resultat.
Provpumpning utföres under den del av året, sommaren, då man räknar med att grundvattnet inte ökar.

JK Brunnsborrning – Certifierad brunnsborrare
(Sitac/RISE nr SC0974-09, Joel Keinänen)
Certifierad brunnsborrare

JK Brunnsborrning är certifierade av RISE/Sitac vilket betyder att vi kan påvisa erfarenhet, genomgångna utbildningar och att vi är försäkrade mm. Efter borrning utfärdar vi ett brunnsborrningsprotokoll så att brunnen registreras på SGU och kunden får en kopia.

Ett klick från en offert!