Det kan ju ibland vara svårt att förstå vad det innebär när vi talar om att: spola och trycka brunnen.

Man kan i alla fall säga att brunnar bör spolas ur ibland, var 4:e-7:e år. Det rekommenderar SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) och Livsmedelsverket i sin info.

Vid önskan kan vi föra protokoll över åtgärder som vi utför och således kan vi ge er en kopia att lägga till fastighetshandlingarna och kunna gå tillbaka till.

Vi ”trycker”, spränger (hydrauliskt), borrade brunnar för att öka på tillrinningen. Se här hur SGU beskriver åtgärden. Högtrycksspolning i bergborrade brunnar

Utöver detta installerar vi även tätningsmanschetter mot ytvatteninträngning i brunnar diam. 100 mm och större. Detta kan vara aktuellt då man har föroreningar eller humus, som ju är jord, i brunnen.

Pris för högtrycksspolning borrad brunn? Klicka på knappen

När vi spolar ur brunnen lyfter vi upp slangar, ventiler och/eller pump beroende på typ av brunn.

Vi kollar hela anläggningen okulärt om brunnen läcker på olämpligt sätt.

Dessutom kan vi hjälpa till med dosering av klor når behov finns för chockklorering av anläggningen så att det bara återstår att tappa ur.

Arbetena utföres med fullvuxen spolbil, ca 25 ton, och vi har 180 m spolslang som ska räcka till botten på brunnen.

Vi lastar max 10 000 liter vatten/gång i bilen.

Om du vill ha ett pris för att spola en brunn kan du klicka på knappen!

Bra länkar:

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) om spolning av brunn:
SGU:s rekommendation för bergborrade brunnar

Länk till Livsmedelsverkets broschyr:
Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten

Länk till Livsmedelsverkets broschyr:
Sköt om din brunn för bra dricksvatten

Ett klick från en offert!